”Det perfekta skyddet mot förkylningsvirus” – CISK – THEME2
Detta är information från CISK

”Det perfekta skyddet mot förkylningsvirus”

En förkylning i antågande med en ömmande hals, nysningar, huvudvärk och/eller trötta muskler som börjar smärta?
Så fort de första symptomen visar sig – använd gärna ColdZyme.
Denna munspray kan nämligen ge ett effektivt skydd mot ett längre insjuknande och dessutom lindra de besvär som redan uppkommit.
– ColdZyme är det perfekta skyddet mot förkylningsvirus. Det ger oss en extra rustning, säger Ágústa Guðmundsdóttir, professor emeritus vid Islands universitet.

Hösten är verkligen en årstid med två vitt skilda ansikten.

Å ena sidan – ett färgsprakande skådespel i form av en vacker natur som både glöder och brinner.

Å andra sidan – en period efter sommaren då bland annat semesterns efterdyningar och barnens skolstarter gör att både förkylningar och influensa skjuter i höjden.

”Smittas ofta i sociala sammanhang”

Eller för att tala klarspråk – en tid då olika virusvarianter kan frodas och dansa på borden.

– Vi smittas ofta i olika sociala sammanhang där det är svårt att undvika kontakt med andra människor. Som i lokaltrafiken. Förkylningsvirus infekterar oss främst genom luftvägarna och sprider sig sedan i slemhinnorna i halsen och med mycket människor i rörelse hela tiden gör det hösten till en period då många blir sjuka, säger Dr Bjarki Stefánsson, som representerar det innovativa svenska företaget Enzymatica som ligger bakom ColdZyme.

I en stor svensk-brittisk undersökning – utförd av Truth så sent som i augusti 2021 [1] – som handlar om vilka symptom som är de första tecknen på en förkylning eller influensa sade sig över en tredjedel av de svarande först reagera på obehag och smärta i halsen, följt av en knapp fjärdedel som inledningsvis märkte av nysningar medan en femtedel först drabbades av muskelvärk. Ytterligare en dryg tiondel kände sedan att huvudvärk var första indikationen på en infektion, men oavsett vilket symptom man faktiskt drabbas av i öppningsfasen – använd med fördel ColdZyme så fort varningsklockorna ringer.

Detta är virus

Vad är virus?
Virus består av nukleinsyra omgiven av ett skal uppbyggt av protein och är ett stycke genetisk kod utan egen cell eller ämnesomsättning. Viruspartiklarna är extremt små – 100 till 1000 gånger mindre än bakterier – och de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Detta gör dem till parasiter som angriper celler. Olika biologer har olika syn på om virus ska betraktas som levande organismer eller ej, eftersom de å ena sidan saknar egen cellstruktur och ämnesomsättning, medan de å andra sidan har gener och kan reproducera sig.

Hur förökar sig virus?
Till skillnad från till exempel bakterier kan de inte föröka sig själva utan är beroende av att infektera levande celler för sin fortlevnad. Virus är således passiva tills de når sin målcell inuti en värd, där de aktiveras och infekterar värdcellen. Denna omprogrammeras då för att reproducera fler viruspartiklar. Rhinovirus, som är ett vanligt förkylningsvirus, angriper och förökar sig i regel i luftvägarnas celler, ofta i halsen.

Så kan ColdZyme hjälpa till mot förkylning
Denna revolutionerande munspray består av det marina enzymet trypsin och av glycerol. ColdZyme lägger sig som en skyddande barriär i halsen, som en virusfälla, som samlar in och oskadliggör viruspartiklarna så att de inte kan ta sig in i kroppen och infektera fler celler.

”Det perfekta skyddet”

För används denna munspray redan när de första symptomen uppstår kan man faktiskt korta infektionen och även lindra förkylningens alla baksidor.

Ágústa Guðmundsdóttir, professor emeritus vid Islands universitet och en av personerna bakom denna innovativa produkt, utvecklar:

– ColdZyme är verkligen det perfekta skyddet mot förkylningsvirus! Speciellt nu under hösten och vintern när det är mycket folk i rörelse. Så åker man till exempel buss eller rör sig i miljöer med mycket människor och vill ge kroppen en extra rustning mot alla virus som är i omlopp så borde man absolut använda ColdZyme. Det funkar verkligen.

Det är ett uttalande som vetenskapen både håller med om och bekräftar. Ett flertal studier påvisar nämligen ColdZymes unika effekt när det kommer till att minska mängden förkylningsvirus och att därmed kraftigt förkorta ett eventuellt sjukdomsförlopp vid användning i ett tidigt skede. Faktum är att användare av ColdZyme kan halvera perioden man känner sig dålig.

Nyfiken på ColdZyme?
Här hittar du allt du behöver veta!

Kan göra skillnad

Så känner du obehag av en kliande och ömmande hals, drabbas av nysningar eller kanske smärtor i kroppen eller huvudet – använd helst ColdZyme omgående.

För ColdZyme kan verkligen göra skillnad.

Hemligheten? Flera år av forskning som främst fokuserat på marina enzymer i norra Atlanten. Detta resulterade nämligen i upptäckten av det marina enzymet trypsin, som skaparna bakom ColdZyme har världspatent på. Trypsin i kombination med glycerol har visat sig ge ett helt unikt effektivt skydd mot just förkylningsvirus, däribland rhinovirus som ofta ligger bakom vanliga förkylningar, samt influensavirus.

Dr. Bjarki Stefánsson förklarar mer ingående:

– Virus förökar sig i regel i halsen, men om man regelbundet sprayar ColdZyme i munnen skapar man en skyddande barriär i svalget som gör det svårare för virus att ta sig in i kroppen och föröka sig. Och om det redan finns en infektion i kroppen så fångar denna skyddande barriär upp viruset och gör att det inte kan sprida sig. 

Professor Ágústa Guðmundsdóttir och Dr. Bjarki Stefánsson

Men hur fungerar det egentligen?

– Trypsin från atlanttorsk tillsammans med glycerol skapar en barriär halsen och blir som en fälla för viruset. Skyddsbarriären samlar in och deaktiverar virus. Det är verkligen en fantastisk kombination.

Det är onekligen det. Data från studier visar nämligen att ColdZyme minskar mängden förkylningsvirus med upp till 99 procent [2].

Studier visar också, vilket givetvis hänger ihop med den just nämnda effektiviteten mot virus, att ColdZyme-användare vid en infektion blir mindre sjuka och då också får en kortare sjukdomsperiod.

Hur fungerar ColdZyme och hur ska man använda det?
Här får du alla svaren!

Pris från regeringen

ColdZyme ger helt enkelt ett extra skydd mot förkylningsvirus. Ett väldigt effektivt skydd.

– ColdZyme är en helt briljant produkt som verkligen fungerar. För vi vet ju med säkerhet att ColdZyme minskar mängden virus. Siffrorna talar sitt tydliga språk, säger Ágústa Guðmundsdóttir.

Vilket den isländska regeringen uppmärksammat. Den gav nämligen Enzymatica 2015 års stora ”Innovationspris” för just skapandet av ColdZyme.

– Det är ett väldigt stort, fint pris som väger tungt i den här branschen. Men utbildningsnivån på de som arbetar på Enzymatica är väldigt hög och det ger givetvis resultat, vilket ColdZyme är ett tydligt bevis på. För använder man denna munspray vid tidiga symptom av förkylningar och influensa så lindrar den besvären och förkortar sjukdomen. Det vet vi.

En kliande hals första tecknet på en infektion hos många

Så här svarade respondenterna i en nyligen utförd undersökning [3] på vilket som var det absolut första symptomet på en förkylning och influensa

  1. En kliande hals (37 %)
  2. Nysningar (24 %)
  3. Muskelsmärtor (20 %)
  4. Huvudvärk (12 %)
  5. Irriterade ögon (4 %)

Ja, vetenskapen är ju väldigt tydlig ibland.

Alla som kör bil borde använda säkerhetsbälte. Alla som cyklar borde använda hjälm. Och alla som känner av tidiga förkylningssymptom i form av en ömmande hals, nysningar och/eller smärta i kroppen eller huvudet borde faktiskt använda ColdZyme.

För att helt enkelt skydda både sig själv och sin omgivning.

Källor:
[1] Consumer Research August 2021, Performed by Truth. Data on file.
[2] Clarsund et al, OJRD, 2017,7, 125-135, A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold
[3] Consumer Research August 2021, Performed by Truth. Data on file.

Myterna om förkylning och influensa – vilka stämmer?
Här ser du svaren och mycket mer!