Så ledde extrajobbet på fisketrålaren till en revolutionerande upptäckt – CISK – THEME2
Detta är information från CISK

Så ledde extrajobbet på fisketrålaren till en revolutionerande upptäckt

Det började med ett extrajobb på en isländsk trålare på 1970-talet, fortsatte med upptäckten av det marina enzymet trypsin, och slutade med en revolutionerande medicinteknisk produkt som verkligen kan göra skillnad.
Varje vetenskapligt genombrott har förstås sin historia, men den om professor Jon Bragi Bjarnason och vägen fram till ColdZyme sticker ändå ut.
– Isländska fiskare med mjuka händer… På något sätt verkade deras hantering av torsk avlägsna de döda cellerna från huden, och det bidrog till att hela forskningsprocessen startade, säger Ágústa Guðmundsdóttir, professor emeritus vid Islands universitet.

En medicinteknisk munspray som lindrar förkylningssymptom, förkortar förkylningen och som, framför allt, skyddar mot virus och därmed ett insjuknande från första början…

Ja – ibland överträffar faktiskt verkligheten dikten, men så gäller det också att som forskare dra rätt slutsatser av rena tillfälligheter för att kunna skriva historia.

Fråga bara Alexander Fleming – engelsmannen som 1929 glömde en bakterieodling i sitt laboratorium medan han åkte på semester vilket i förlängningen ledde till den historiska upptäckten av penicillin.

Låg till grund för upptäckten

Och för all del, och för att återkoppla till det fascinerande skapandet av just ColdZyme, fråga Jon Bragi Bjarnason.

Islänningen vars extrajobb på en trålare under 1970-talet för att finansiera sina studier i biokemi och molekylär enzymologi låg till grund för upptäckten av det unika, marina och köldanpassade enzymet trypsin.

– Jag har dedikerat hela mitt liv åt forskning och studier av marina enzymer och deras förmågor och har inga som helst tveksamheter kring att du kommer att förundras av hur de påverkar din hud, sade han senare.

Ja, för det började ju med just människohuden.

Jon Bragi Bjarnason reagerade nämligen på att många av fiskarnas händer var så mjuka och lena, trots att de i det karga klimatet och då de rensade fisk under blåsiga och blöta omständigheter borde våra såriga och spruckna.

– Jag har hört den historien, säger professor Ágústa Guðmundsdóttir, som var gift med Bjarnason innan hans bortgång 2011, och fortsätter:

– Som student arbetade han på en trålare och reagerade på fiskarnas händer. På att något i fisken hade en skyddande och mjukgörande effekt.

Nyfiken på ColdZyme?
Här hittar du allt du behöver veta!

Mycket mer potent och aktivt

Frågan var bara – vad?

Svaret: Trypsin – men en väldigt speciell variant av trypsin.

För detta enzym, som upptäcktes av den tyske fysiologen Wilhelm Kühne redan 1876, finns ju även naturligt i människokroppen.

Så Jon Bragi Bjarnason gjorde vad varje vetenskapsman med självaktning skulle göra, det vill säga tog forskningen vidare. Långt vidare.

Bjarnason insåg nämligen att trypsin från just atlanttorskens innanmäte är mycket mer potent och aktivt än andra varianter. Många enzymer aktiveras nämligen av värme, ofta från 50 grader och uppåt, men atlanttorskens trypsin aktiveras på grund av fiskens kalla livsmiljö vid klart lägre temperaturer. Vilket gör det helt optimalt för människor ur en hälsosynpunkt med tanke på vår kroppstemperatur på 37 grader.

– Det fanns många idéer kring att använda dessa enzymer inom matindustrin och även för kosmetiska och medicinska syften. Men allt började med hudprodukter och det var själva startskottet, säger Ágústa Guðmundsdóttir.

Ja, för den första produkten som Jon Bragi Bjarnason och Ágústa Guðmundsdóttir låg bakom med sitt köldanspassade trypsin – som de snart också hade ett världspatent på – var alltså Penzim, en lotion och gel som både mjukgör huden och stärker hudens skyddande barriär.

Dr. Bjarki Stefánsson, vars forskning på Islands universitet också den ligger bakom att företaget Enzymatica skapade ColdZyme, förklarar:

– Ágústa och Jon Bragi investerade stor tid i att studera den möjliga användningen av torskens enzymer, som kommer från biprodukter som normalt sett annars slängs iväg vilket gör att man inte heller belastar det marina ekosystemet. Forskningen visade att enzymerna var effektiva på huden och det öppnade i sin tur upp nya möjligheter. För därifrån tittade de på trypsinets effekt på förkylningsvirus och bakterier och fick positiva resultat även där.

– De här enzymerna påverkar proteiner, och både virus och bakterier är täckta av protein. Så påverkar man till exempel virusets struktur på ytan så har de svårare att fästa på huden och slemhinnorna. Och där, med den unika vetskapen om det marina trypsinets verkan, var det inte långt till att forska kring andra användningsområden, fortsätter Ágústa Guðmundsdóttir.

Detta är virus

Vad är virus?
Virus består av nukleinsyra omgiven av ett skal uppbyggt av protein och är ett stycke genetisk kod utan egen cell eller ämnesomsättning. Viruspartiklarna är extremt små – 100 till 1000 gånger mindre än bakterier – och de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Detta gör dem till parasiter som angriper celler. Olika biologer har olika syn på om virus ska betraktas som levande organismer eller ej, eftersom de å ena sidan saknar egen cellstruktur och ämnesomsättning, medan de å andra sidan har gener och kan reproducera sig.

Hur förökar sig virus?
Till skillnad från till exempel bakterier kan de inte föröka sig själva utan är beroende av att infektera levande celler för sin fortlevnad. Virus är således passiva tills de når sin målcell inuti en värd, där de aktiveras och infekterar värdcellen. Denna omprogrammeras då för att reproducera fler viruspartiklar. Rhinovirus, som är ett vanligt förkylningsvirus, angriper och förökar sig i regel i luftvägarnas celler, ofta i halsen.

Så kan ColdZyme hjälpa till mot förkylning
Denna revolutionerande munspray består av det marina enzymet trypsin och av glycerol. ColdZyme lägger sig som en skyddande barriär i halsen, som en virusfälla, som samlar in och oskadliggör viruspartiklarna så att de inte kan ta sig in i kroppen och infektera fler celler.

Hur fungerar ColdZyme och hur ska man använda det?
Här får du alla svaren!

”Får ett väldigt bra skydd”

Och med tanke på vad denna forskning faktiskt mynnade ut i – tur är ju det.

För det resulterade alltså i ColdZyme – en unik receptfri munspray mot förkylning – som vid sidan av att lindra besvär och att förkorta förkylningen framför allt även ger ett skydd mot förkylningsvirus.

– Olika enzymer är effektiva vid olika temperaturer och trypsin från atlanttorsk är extremt effektivt vid just människans kroppsvärme. Så sprayar man ColdZyme i munnen, den främsta entrén för virus i hela kroppen, så får man ett väldigt bra skydd mot förkylningsvirus, säger Bjarki Stefánsson.

Men, hur?

– Virus förökar sig i regel i halsen. Använder man ColdZyme lägger sig formuleringen som främst består av glycerol och trypsin som en skyddande barriär i svalget. Barriären samlar in och oskadliggör viruset och gör det ofarligt. Det är en fantastisk kombination.

Det låter onekligen som en briljant skapelse?
– Den är verkligen briljant!

Vilket den isländska regeringen uppmärksammade 2015 när man gav Enzymatica det prestigefulla priset ”årets innovation” för just ColdZyme.

Då var Jon Bragi Bjarnason dessvärre framliden sedan 4 år, men 40 år efter hans upptäckt av marint trypsin och eftersom han givetvis var medveten om att vetenskapens kvarnar maler långsamt ler Bjarnason förhoppningsvis nu i sin himmel.

För vad som började med ett extrajobb på en isländsk trålare slutade med en revolutionerande produkt som faktiskt kan göra verklig skillnad.

Myterna om förkylning och influensa – vilka stämmer?
Här ser du svaren och mycket mer!