”ColdZyme är kort och gott väldigt effektiv mot förkylningsvirus” – CISK – THEME2
Detta är information från CISK

”ColdZyme är kort och gott väldigt effektiv mot förkylningsvirus”

Resultaten från ett flertal olika vetenskapliga undersökningar bekräftar att ColdZyme verkligen fungerar.
Faktum är att munsprayen förkortar förkylningssymtom hos användarna med upp till hela 3,5 dagar.
– Det är en fantastisk siffra. Får man en förkylningsinfektion och använder ColdZyme kan man helt enkelt bli mindre sjuk, säger Ágústa Guðmundsdóttir, professor emeritus vid Islands universitet.

Det råder inga tvivel om att hösten går hand i hand med förkylningar och influensa. Och anledningarna är flera… Skolorna börjar, mycket folk är i rörelse och sommarens resande gör att många dessutom återvänder hem med andra virus än deras immunförsvar är vana vid.

”Vintern kan bli väldigt svår”

Säsongsinfluensan har den senaste tiden dessutom varit kraftigt tillbakatryckt av pandemin, vilket i sin tur gör att höstens influensa kan bli extra svår. Våra immunförsvar har helt enkelt inte satts på prov av dessa virus under lång tid vilket gör att våra kroppar nu står sämre förberedda.

Flera rapporter varnar också för detta och som Storbritanniens medicinska chefsrådgivare Chris Whitty nyligen konstaterade:

– Risken är överhängande att både influensa och förkylningar nu kommer tillbaka med kraft och jag tror vi måste vara medvetna om, och förbereda oss för, att den kommande vintern kan bli väldigt svår.

Men med det sagt… Just där kan ColdZyme – en mycket populär munspray som skyddar mot förkylningsvirus, lindrar förkylningssymptom och även förkortar sjukdomsförloppet – spela en viktig roll.

Ágústa Guðmundsdóttir, professor emeritus vid Islands universitet och som har ägnat hela sitt liv åt forskning, förklarar:

– ColdZyme är kort och gott väldigt effektiv mot förkylningsvirus. Mot exempelvis rhinovirus, som är ett av de vanligaste förkylningsvirusen, och mot de fyra olika coronavirus som ligger bakom en ganska stor del av alla vanliga förkylningar. ColdZyme deaktiverar virusen och gör att de inte kan spridas.

Nyfiken på ColdZyme?
Här hittar du allt du behöver veta!

Lindrar förkylningssymptomen

En av anledningarna är att virus ofta fäster och förökar sig i svalget, men sprayar man då ColdZyme i munnen vid de första symptomen på ett insjuknande får man kort och gott ett effektivt motmedel mot förkylning. Dels så kan detta skydda oss mot att bli infekterade, dels så lindrar det förkylningssymptomen och kan även halvera förkylningens längd.

Resultatet är påtagligt och innebär mindre halsont, generellt mindre förkylningssymptom och ett bättre välmående. Så det tillstånd som börjar med en rivig och kliande hals och sedan fortsätter med bland annat halsont och tungt huvud kan faktiskt sluta klart snabbare med hjälp av ColdZyme.

– Vanligtvis infekterar virus genom näsa, mun och även ögon. I munhålan lägger sig dock ColdZyme till ett extra skydd, en barriär, som hindrar virusen från att ordentligt nå, och få fäste i, våra luftvägar, säger Ágústa Guðmundsdóttir.

Detta är virus

Vad är virus?
Virus består av nukleinsyra omgiven av ett skal uppbyggt av protein och är ett stycke genetisk kod utan egen cell eller ämnesomsättning. Viruspartiklarna är extremt små – 100 till 1000 gånger mindre än bakterier – och de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Detta gör dem till parasiter som angriper celler. Olika biologer har olika syn på om virus ska betraktas som levande organismer eller ej, eftersom de å ena sidan saknar egen cellstruktur och ämnesomsättning, medan de å andra sidan har gener och kan reproducera sig.

Hur förökar sig virus?
Till skillnad från till exempel bakterier kan de inte föröka sig själva utan är beroende av att infektera levande celler för sin fortlevnad. Virus är således passiva tills de når sin målcell inuti en värd, där de aktiveras och infekterar värdcellen. Denna omprogrammeras då för att reproducera fler viruspartiklar. Rhinovirus, som är ett vanligt förkylningsvirus, angriper och förökar sig i regel i luftvägarnas celler, ofta i halsen.

Så kan ColdZyme hjälpa till mot förkylning
Denna revolutionerande munspray består av det marina enzymet trypsin och av glycerol. ColdZyme lägger sig som en skyddande barriär i halsen, som en virusfälla, som samlar in och oskadliggör viruspartiklarna så att de inte kan ta sig in i kroppen och infektera fler celler.

Skyddsbarriär i halsen

Lätt förenklat så skapar ColdZyme en skyddsbarriär i halsen som skyddar oss mot virus och som gör att virusen helt enkelt inte får fäste i svalget, där den största delen av virusreplikationen sker. För den patenterade kombinationen av glycerol och marint köldanpassat trypsin – ett unikt enzym från den djupgående atlanttorsken – gör att viruset inte kan sprida sig vidare och ibland också oskadliggörs redan innan det ens hinner göra oss sjuka.

Vilket onekligen är ett fantastiskt faktum så här i förkylningstider.

– Virus är känsliga mot störningar utifrån och ColdZyme hindrar och deaktiverar viruset, vilket gör att det inte kan infektera oss. När det kommer till den totala mängden virus i kroppen visar data från studier av rhinovirus, alltså vanligt förkylningsvirus, att ColdZyme minskar mängden virus med 99 procent. Så det är en briljant produkt som ger ett starkt skydd! säger Ágústa Guðmundsdóttir.

Ágústa Guðmundsdóttir, professor emeritus vid Islands universitet

Ett flertal olika vetenskapliga studier har dessutom gett liknande resultat. Nämligen att ColdZyme skyddar användarna mot att bli ordentligt sjuka, och att munsprayen även efter själva insjuknandet förkortar sjukdomsperioden med upp till halva tiden vid en vanlig förkylning när den används vid första symptom.

Så ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, lindrar symptom och förkortar förkylningstiden.

Tre poäng av tre möjliga.

– ColdZyme är inte någon produkt som bara trillade från himlen… Väldigt mycket forskning ligger bakom, vi var tre mikrobiologer som var intresserade av hur trypsin fungerar mot både bakterier och virus, men det var först när vi började samarbeta med Enzymatica som vi verkligen kunde dra nytta av all forskning vi gjort och skapa ColdZyme, säger Ágústa Guðmundsdóttir.

Hur fungerar ColdZyme och hur ska man använda det?
Här får du alla svaren!

Förenklat nu, hur funkar det egentligen?

– Man sprayar ColdZyme i munnen, och därefter lägger sig ColdZyme som en skyddande hinna i svalget. Virus fångas in och kan sedan inte sprida sig vidare. Och ett virus som inte kan sprida sig oskadliggörs och tappar förmågan att infektera.

Så hur skulle du rekommendera ColdZyme för någon som inte är insatt?

– Som ett extra skydd! För det är i luftvägarna man infekteras, och om man kan minska virusmängden där med upp till 99 procent, vilket är en helt otrolig siffra, så kan man bli mindre sjuk eller inte sjuk alls. Det är ett enkelt sätt att förklara det på.

Flera lager av extra säkerhet

ColdZyme lanserades redan 2008 som hälsoprodukt, kvalificerades sedan som en medicinteknisk produkt 2012 och efter det har ett antal studier och undersökningar ytterligare bevisat dess unika effekt.

Så det bästa sättet att skydda sig mot alla olika typer av förkylningsvirus är att tvätta händerna, hålla avstånd och att använda ColdZyme, för dessa skyddsåtgärder ger tillsammans flera lager av extra säkerhet.

Och som Ágústa Guðmundsdóttir konstaterar:

– ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, så är det bara, och bra att använda om man till exempel åker buss eller tunnelbana. Hösten är en speciell tidpunkt, med mycket människor i rörelse vilket leder till förkylningar och influensa. Men använder man ColdZyme och sunt förnuft så har man åtminstone kraftigt minskat sjukdomsrisken, och då är man på ett väldigt bra ställe.

Myterna om förkylning och influensa – vilka stämmer?
Här ser du svaren och mycket mer!